Nico Rensing

nicorensing1 Nico Rensing

Bewoner:
Maart 1999 – Juli 2001

Competitieroeien:
Competitieroeier, 1997
Competitiecoach, 1998

Bijzonderheden:
Astrid van Koert prijs, 2004
Voor de enorme inzet voor het quaestoraat
door o.a.
herstructuring boekhouding en fiscale bijstand(/redding)

Overige:
Cie van het huis, 1997 – 2001
Voorzitter Jaarboekcommissie, 1997 – 1998
Preases IC-bestuur, 1999
Kascommissie, 2002 – 2007

Gouden drinkenbroeders, 1997 – 2001
Barblik, 1998 – 1999